EPHATA
Lm. Thành Tâm


1/ Lạy Chúa xin mở mắt con biết nhìn kỳ công của Ngài, trời xanh tinh tú long lanh hoa ngàn cùng muôn muông thú. Đồi kia ai đắp lên non sông dài trùng dương mênh mông, biết rằng Ngài đã thương con, thế mà con đâu có hay

ĐK. Ephata! Hãy mở! Mở ra! Ephata! Hãy mở ra! Ephata! Ephata!

2/ Lạy Chúa xin mở tay con nối liền vòng tay kẻ nghèo, tình thương dâng hiến nơi nơi cho người đời vương tăm tối. Bạn ơi xin mở đôi tay đón về người thân cô thế, chính Ngài, Ngài đến thăm anh, thế mà anh đâu có hay

3/ Lạy Chúa xin mở môi con ca ngợi tình thương của Ngài, Ngài ơi xin mở tai con nghe Lời hằng ban sức sống. Lạy Chúa xin hướng chân con lên đồi ngày xưa Canvê, nẻo đường Ngài đã đi qua, có Ngài con đâu lẻ loi