CHÚA YÊU CON
Lm. Kim Long


ĐK. Chúa yêu con, yêu con chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

1. Nơi Bê-lem giáng sinh trong cảnh cơ hàn, hang đá, mục đồng, lừa chiên, ôi tình yêu vời vợi.

2. Gôn-gô-tha máu tim tuôn chảy chan hoà, đanh sắt, lưỡi đòng, mão gai, ôi tình yêu vời vợi.

3. Trên dương gian Chúa ban lương nhiệm nuôi hồn: bánh thánh, rượu lành huyền siêu, ôi tình yêu vời vợi.

4. Đêm chia ly Chúa ân trao quyền Linh Mục tái diễn nhiệm mầu tình yêu, ôi tình yêu vời vợi.