SÁM HỐI 5
Minh Quang


1. Quỳ dưới chân tượng Chúa, con thấy xót xa đã nhiều. Nhìn ánh mắt tình yêu, con nhỏ giọt lệ ăn năn.

ĐK.Chúa, Chúa đừng để con chìm trong kiếp sống đọa đày. Bao năm qua lạc lối, ân tình Ngài con lãng quên. Chúa, Chúa hãy nhìn con thực tâm xám hối lỗi lầm. Xin tuôn giòng lệ thắm, khóc cho đời một kiếp đi hoang.

2. Đời vất vương lầm lỗi con thấy đắng cay đã nhiều. Tình lỡ mang lệ vương, đớn đau giọt sầu ăn năn.