BAO NĂM XA BƯỚC
Lm. Huyền Linh


1/ Bao năm xa bước quên lối quay về, đam mê lầm lỗi trong muôn nẻo đường. Bao năm con đã phụ tình, khước từ Cha. Bao năm Cha vẫn soi lối dẫn đường. Bao năm Cha vẫn yêu thương vỗ về. Bao năm Cha vẫn mời gọi đón chờ con.

ĐK1: Abba! Cha hỡi con quyết đổi thay, quyết chí ăn năn, quyết nắm tay Cha quay bước trở về. Abba! Cha hỡi con quyết hiến dâng, quyết đáp ơn Cha, quyết sống cho Cha, quyết sống yêu Cha, suốt đời con thôi.

2/ Bao năm giông tố mưa gió trong đời, chơi vơi trong những đau thương khốn cùng. Bao năm con ngỡ rằng Ngài đã bỏ con. Bao năm Cha vẫn yêu mến trung thành. Bao năm Cha vẫn giang tay giữ gìn. Bao năm Cha vẫn đồng hành dắt dìu con.

ĐK2: Abba! Cha hỡi con quyết vững tin, phó thác nơi Cha, tin Thánh ý Cha, luôn mãi vẹn toàn. Trong muôn gian khổ, trong những khó nguy, ngước mắt lên Cha, xin cám ơn Cha, ghi nhớ ơn Cha, luôn đỡ nâng con.