BÊN BỜ SÔNG BABILON 1
Lm. Kim Long


ĐK. Bên bờ sông Ba-by-lon chúng ta ngồi khóc vì thương nhớ Si-on. Trên rặng dương liễu ven bờ, huyền cầm ta treo lên, trên rặng dương liễu ven bờ.

1. Nơi đây quân thù đòi ta vui lên. Bọn lý hình nài ta ca hát. Chúng nói rằng: Hãy hát cho ta nghe một khúc ca Si-on.

2. Nhưng không bao giờ đàn ta rung lên. Không bao giờ miệng ta ca hát. Có lẽ nào hát thánh ca Sion ở trước mặt quân thù.

3. Bao nhiêu năm rồi ở xa Gia liêm. Trong tâm hồn ngày đêm vẫn nhớ, vẫn nhớ ngày hát xướng lên Gia-vê ngàn khúc ca tôn thờ.