VÒNG TAY CHO NGƯỜI
Lm. Duy Thiên


1. Ngày xưa Chúa Kitô, thập giá vác trên vai, vòng gai quấn trên đầu Người ra pháp trường. Người đi chết cho ai? Người đi chết cho anh, chết cho em, chết cho người đời hôm nay. Người ơi có nhớ, Người đã chết cho đời. Bạn ơi có hay, xin cho Người vòng tay.

2. Ngày nay Chúa Kitô tình mến thắm con tim. Tình yêu thấm máu đào Người ra cứu đời. Người đang sống trong ai? Người đang sống trong anh, sống trong em, sống trong người đời hôm nay. Bạn ơi có nhớ, Người đã sống lại rồi. người ơi có hay ca lên nào bạn ơi.