LẠY MẸ MẾN YÊU

Lm. Hoài Đức & Duy Ân Mai


ĐK. Lạy Mẹ mến yêu! Ôi nữ Vương chói ngời huy hoàng. Mẹ là trinh khiết, đẹp tươi hơn vạn hào quang. Lạy Mẹ mến yêu! Ôi Nữ Vương nhân từ dịu dàng. Đoàn con hướng về Mẹ lành là suối tình thương.

1. Mẹ Maria, ôi Mẹ xinh ngát bông hường. Toả muôn sắc hương nguồn vui trinh khiết khôn lường. Như sương sớm mai toả rơi tưới hồn tươi sáng. Mẹ Maria, ôi Mẹ xinh ngát bông hường. Dịu dàng ánh trăng tình thương êm ái nhẹ nhàng. Lòng con ước mong bên Mẹ dâng tiếng ca vang.

2. Mẹ Maria, Con Mẹ là chính Chúa Trời. Ngày đêm chúng con hằng nghe tiếng Chúa kêu mời. Để đưa chúng con về mau tới nguồn êm ái. Mẹ Maria, Con Mẹ là chính Chúa Trời. Mẹ thương chúng con được vui theo Chúa trọn đời. Chiều hôm sớm mai, yêu Mẹ mến Chúa không ngơi.