PHÚT ẤYĐK. Phút ấy dịu dàng, phút ấy rộn ràng, tim say nồng nàn hồn tràn dâng niềm tin kính rước Chúa vào lòng. Sức sống bừng hồng, trên con đường đời Ngài đâu bỏ ta lẻ loi

1/ Ngày xưa dân Chúa ra đi sa mạc khô cháy bước chân trên cát ngàn. Trời cao ban xuống Man-na nuôi dưỡng dân đi trên sa mạc xa

2/ Ngày nay con bước chân đi gian trần gai góc biết bao nhiêu khó nguy. Này đây thịt máu Giêsu nuôi dưỡng con đi trên con đường xa

3/ Ngày nao dân chúng muôn nơi theo Ngài để lắng nghe Tin Mừng cứu đời. Ngài cho ăn bánh no nê dân chúng ra đi yên vui thỏa thuê

4/ Hồng ân của Chúa bao la muô đời con sẽ tri ân cảm mến Ngài. Ngài thương ở với con luôn nhiệm tích yêu thương muôn dân đợi trông