VỀ VỚI NGÀI
Phan Đinh Tùng


1.. Về với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là Đấng con tôn thờ con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là Đấng con tôn thờ con yêu mến Ngài vì được Ngài mến yêu

ĐK. Chúa là tình yêu là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu là bến bờ an vui.

2.. Về với Ngài là chốn con ẩn náu, về với Ngài là chốn con tựa nương. Lạy Chúa là Đấng con tôn thờ con yêu mến Ngài vì được Ngài đỡ nâng. Về với Ngài không vấn vương sầu nhớ, về với Ngài lòng ngất ngây niềm mơ. Lạy Chúa là Đấng con tôn thờ con yêu mến Ngài vì được Ngài mến yêu