ƠN GỌI CỦA NGÔI SAO
Sr. Trầm Hương


1/ Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao, thần khí nào, hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý, tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong khát mong về bến bờ, rồi những lúc, bước đi trên vùng trời bình yên và những lúc, hóa thân dưới anh đèn sân khấu tôi đã khóc khi tình yêu phôi pha, tôi đã nhớ khi người yêu chia xa, và đã biết thế nào là phù hoa
Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe xốn xang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi! con đã bị Ngài chinh phục rồi trước hào quang của Chúa, con thấy mình là đốm lửa mong manh

2/ Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao, thần khí nào, hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý. Tôi đã có muôn vàn tình yêu, và lấp lánh như ngàn vì sao nhưng lòng tôi, vẫn khát khao đã yêu ngài quá muộn. Ngài đã đến, dẫn con trên đường về nẻo ngay Ngài đã đến, thắp lên trong con một ý hướng con sẽ hát Tin Mừng tin yêu thưong, con sẽ sống Tin Mừng trên quê hương, và sẽ bước với ngài về mọi nơi
Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe xốn xốn xang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi! con đã bị Ngài chinh phục rồi, con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát Tin Mừng, sẽ hát Tin Mừng suốt đời con giữa ngàn sao