DÂNG LỄ TOÀN THIÊU
Lm. Duy Thiên


ĐK. Giờ đây trên bàn thờ Linh mục dâng hiến lễ toàn thiêu, giờ đây trên bàn thánh hương trầm nghi ngút bay triền miên. Nguyện dâng lên tòa cao đây rượu nho bánh thơm sạch tinh, nguyện dâng Vua tình yêu xác hồn con với bao buồn vui

1/ Dâng lên Chúa Cha toàn năng chén hồng ân cứu rỗi muôn dân, tưởng niệm bao khổ đau Con Chúa làm lễ vật hy sinh

2/ Dâng lên Chúa Cha từ nhân bao buồn vui ước mơ hôm nay, trọn đời con nguyện xin dâng Chúa làm lễ vật hy sinh