ĐẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI CHÚA THƯƠNG
Lm. Oanh Sông Lam


1/ Chúa nhìn ta và Chúa ấp ủ ta Chúa dành cho ta muôn vàn kỳ diệu nhưng ta nào có hay

ĐK. Trời gió lên lồng lộng, bàn tay ta mở rộng, đây ta đi đến với những người Chúa thương. Kẻ Chúa thương vô cùng, kẻ đau thương cơ cùng, mau ta đi đến với những người Chúa thương.

2/ Chúa ở đâu và Chúa đang ở đâu. Chúa ở đây nơi những người sầu khổ, nơi tấm lòng nát tan

3/ Chúa tìm ta và Chúa đang tìm ta. Chúa tìm ta bên những người què quặt, kẻ đui mù tối tăm

4/ Chúa gọi ta và Chúa đang gọi ta. Chúa gọi ta qua những người hèn mọn, kẻ mỏi mòn tối tăm

5/ Chúa chờ ta và Chúa đang chờ ta. Chúa chờ ta nơi những người tù tội, kẻ trần truồng đói cơm

6/ Chúa đợi ta và Chúa đang đợi ta. Chúa đợi ta nơi những người phong cùi, bé lạc loài bị bỏ rơi

7/ Chúa cầm tay và ánh mắt dõi theo Chúa cầu mong ta đi làm người mẹ đong đưa bài hát ru