ĐÊM NAY TRUNG THU
Lm. Vũ Đức Hiệp


Đêm nay trung thu gió lao xao vi vu, có chú Cuội già ngồi bên cạnh gốc đa. Chị Hằng Nga ơi nào mau xuống đây chơi, cùng hát cùng cười cho tuổi thơ thêm tươi.

ĐK. Giung giăng, giung giăng em vui đùa dười trăng, đón ánh trăng vàng về với khắp thôn làng. Giung giăng, giung giăng em mang đèn rước trăng, tình tang tang tình cắc tùng tùng dinh dinh.