LỜI CHÚA NGUỒN HẠNH PHÚC
Nhóm Lửa Hồng


1/ Cuộc sống luôn rất cần áo cơm để mà sống, vì chúng ta ngỡ rằng ấm no sẽ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ta tìm kiếm đâu chỉ là như thế? Cuộc sống kia vẫn còn những khao khát nồng thắm, để mến yêu rót đầy trái tim những ngày tháng, trong Lời Chúa ta tìm thấy lẽ sống thật cho mình

ĐK. Phúc cho những người lắng nghe Lời Chúa, sống theo Lời Chúa và rắc gieo Lời khắp nơi

2/ Cùng Matta với Maria chúng mình sẽ, cùng lắng nghe để cùng sống vui phục vụ nhé., nghe để biết, yêu để sống, vun đắp đời hạnh phúc. Hạnh phúc kia sẽ tròn nghĩa ơn phúc Lời Chúa, để khắp nơi kết thành những hoa trái sự sống. Tôi đổi mới, em đổi mới, đổi mới ta với người