TIN VUI CHO ĐỜI
7 Thứ


1/ Hạt muối tan vào dòng đời mặn nồng dòng đời trong xanh. Hạt muối tan vào lòng người nồng nàn tình yêu kết trái. Xin cho con quên mình để nên men muối trần gian, đem tin vui cho đời để nên nhân chứng Nước Trời

ĐK. Lạy Chúa xin hãy sai đi con đã sẵn sàng đến khắp mọi nơi. Vì Chúa chính là tình yêu con đã sẵn sàng quên mình vì yêu

2/ Cuộc sống bao là tuyệt vời nồng nàn tình người sinh sôi, nhờ Chúa soi rọi đường đời, đường đời ngợp trong ánh sáng. Đưa con đi vào đời và sai con đến mọi nơi, đem tin vui cho đời, đẹp thay nhân chứng Nước Trời