XIN YÊU CHÚA HẾT LÒNG
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Con xin yêu Chúa hết lòng dù cuộc đời lắm chông gai. Tin yêu thương quyết hy sinh chung xây đắp an bình cho muôn nhà đẹp xinh. Tình trời cao dẫn soi đường gieo tin vui khắp muôn phương. Theo Giêsu sống yêu thương gian nguy quyết coi thường mơ thiên đường quê hương

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa cho con trái tim Cha. Yêu như Chúa yêu ta tình Ngài rất bao la. Lạy Ngài xót thương ban ơn thánh soi đường, cho con hết đơn côi bên Chúa vui ngàn đời

2. Cuộc tình chung lối đẹp mầu dù đường trần lắm lo âu van xin ơn thánh trên cao yêu thương mãi dạt dào hơn nắng vàng ngàn sao. Tình nồng đoan hứa trung thành, đi trong mưa nắng trăng thanh con ngoan thờ Chúa yêu nhau tương lai thắm tươi màu an vui đời mai sau

3. Một đời đoan hứa theo Ngài dù đường dài có chông gai vươn tay tha thiết van xin ban ơn thánh giữ gìn an vui và niềm tin. Từng ngày năm tháng trên trần tin yêu bên Chúa nương thân kinh dâng khuya sớm ca vang ngân nga khúc thiên đàng theo mây trời thênh thang