TÌNH KHÚC TRI ÂN 9
Lm. Tri Văn Vinh


ĐK. Ngàn lời ca con dâng lên Chúa để cảm mến, cảm mến muôn hồng ân. Chúa ủi an những khi lầm than và tay Chúa dẫn lối trong bình an (Kết: AMEN)

1/ Dâng lên Chúa khúc ca tạ ơn, dù ngàyđêm nhiều khi quên lãng. Đi với Chúa khắp trên đường đời mà lòng con nhiều khi hững hờ. Nhưng tay Chúa dắt không rời xa trọn đời con hát vang muôn lời ca

2/ Bao năm tháng đã qua bình an dù bao phen chìm trong giông tố. Con cất tiếng kêu van hằng ngày, mà nhiều khi lòng con kém tin. Nhưng xin Chúa chớ xa lìa con nay con quyết bước đi trong niềm tin

3/ Đôi tay Chúa dẫn con đi tới, dù tương lai chìm trong đen tối. Tình yêu Chúa phủ che ngập tràn và nhiều khi làm con ngỡ ngàng. Muôn ơn phúc Chúa ban tràn lan ngày đời con sẽ qua trong bình an

4/ Xin theo ý Chúa trong mọi nơi, dù Thân ái con ngại muôn gian khó. Nhìn thấy Chúa treo trên thập tự mà con đây nhiều khi tránh xa, trong tay Chúa con không sợ chi dù từng bước con đi giữa hiểm nguy

Hoan ca danh Chúa Allêluia. Hoan ca danh Chúa Allêluia (ĐK…)