TÌNH KHÚC TRI ÂN 6
Lm. Tri Văn Vinh


(Nam) Hồng ân, hồng ân cao vời, ngàn đời con nhớ ơn, ngàn năm con nhớ ơn. (Nữ) Tình Chúa giữ gìn đời con qua tháng năm, trong tay Chúa con an bình, trong tay Chúa con an bình.

Vinh danh Thiên Chúa, ngôi Cha tạo dựng. Ngôi Con cứu chuộc. ngôi Ba thánh hóa. Vinh quang Thiên Quốc chiếu soi ngàn đời, hôm nay vẫn còn mãi mãi thiên thu

Bàn tay bàn tay rã rời cuộc đời bao đắng cay, lòng con đây chẳng nao. Bàn chân mỏi mòn tình Chúa đã đỡ nâng cho con vẫn luôn trung thành, cho con vẫn luôn trung thành