TÌNH KHÚC TRI ÂN 5
Lm. Tri Văn Vinh


(Ngâm thơ) Quyền năng Chúa ơ nhiệm màu làm sao con hiểu thấu! Tình yêu Chúa cao sâu làm sao con đáp ơ đền?

(a tempo) Quyền năm mà Chúa nhiệm màu làm sao mà con hiểu thấu I a tình yêu mà Chúa cao sâu làm sao mà con đáp đền. Đền mà đền ơn cao i i a đền ơn cao. Đoạn Kết: ĐÁP ĐỀN ƠN CAO

1/ Ôi bước chân rã rời sương gió thâm da thịt. Bao tháng năm mong chờ ngày hôm nay Chúa đã dủ thương

2/ Bên gốc cây con ngồi, bên đá kia con ngủ. Bao tháng năm mỏi mòn ngày hôm nay Chúa đã gọi con

3/ Ôi biết bao ơn lành, bao tháng năm con nhận. Đâu có công lao gì mà hôm nay Chúa đã chọn con

4/ Cho tuổi xuân phai tàn, cho trán nhăn tóc bạc. Cho sức đã hao mòn lòng con luôn chứa chan thình thương

5/ Xin Chúa thương giữ gìn, cho đức tin kiên vững. Trong suốt cả cuộc đời dù gian khó vẫn một niềm tin.