TÌNH KHÚC TRI ÂN 3
Lm. Tri Văn Vinh


1/ Biết bao hồng ân Chúa ban cho con lúc vui bình minh, và khi ngàn muôn tia nắng chiếu trong trời mây bừng lên sức sống. Ôi Chúa hằng đoái thương! Chúa còn lắng lo. Chúa an bài cho nắng mưa đẹp xinh hoa trái, đất thơm tình người, lòng con yêu mến hát câu tri ân (ĐK)

2/ Biết bao hồng ân Chúa ban cho con tới khi hoàng hôn, và khi ngàn muôn tia nắng khuất sau làn mây tàn phai nắng xế. Ôi Chúa hằng đoái thương! Chúa còn lắng lo. Chúa an bài cho mát tươi trời đêm trăng sáng, ánh sao lung linh, lòng con yêu mến hát câu tri ân

3/ Biết bao hồng ân Chúa ban cho con sống vui bình an. Vượt qua ngàn muôn giông tố sáng tươi ngày mai bừng lên nắng mới. Ôi Chúa hằng đoái thương! Chúa còn lắng lo. Chúa an bài cho tháng năm hồng ân chan chứa sống trong yên vui, lòng con yêu mến hát câu tri ân

ĐK. Tình yêu Thiên Chúa cao siêu quá yêu trần gian. Chúa luôn từ nhân vô biên ai nào suy thấu. Hồng ân Thiên Chúa bao la tháng năm tràn lan, hát câu tạ ơn

1/ Khi nắng mai vào đời nguồn vui đã tới nguồn sống nơi nơi. Chính lúc con vào đời bình an tươi sáng tình thương lai láng. Đời nhiều lúc yên vui phúc ân tràn lan sống trong bình an. Đây tình Chúa yêu con phúc ân chan hòa lòng mến trung kiên

2/ Khi nắng phai chiều tàn màn đêm buông xuống bao phủ không gian. Chính lúc vương lệ sầu màn đêm che khuất ngày vui trong sáng. Đời nhiều lúc chông gai biết bao sầu thương biết bao lầm than. Nhưng tình Chúa yêu con phúc ân chan hòa gìn giữ trung kiên