TÌNH KHÚC TRI ÂN 2
Lm. Tri Văn Vinh


ĐK. Xin dâng Chúa phút giây ngày qua. Nay xin khắc ghi ân tình Cha. Xin dâng Chúa tương lai ngày mai. Nay dâng Chúa khúc ca tạ ơn

1/ Bao nhiêu ngày tháng năm, cúi xin Ngài khấng ban hồng ân. Qua muôn ngàn hiểm nguy cánh tay Ngài chở che bênh đỡ. Trong gian khó khổ đau. Cúi xin Ngài khấng ban tình thương. Đường đời lúc gian nan. Cánh tay Ngài dẫn đưa bình an

2/ Khi ưu sầu lắng lo, cúi xin Ngài khấng ban hồng ân. Khi vui buồn ấm no cánh tay Ngài chở che bênh đỡ. Đường đời lúc đơn côi. Cúi xin Ngài khấng ban tình thương. Đường đời lúc yên hàn. Cánh tay Ngài dẫn đưa bình an