TÌNH YÊU GIÊSU
Lm. Nguyên Lễ

1/ Tình yêu Giêsu một tình yêu hằng kiên vững thiên thu, một tình yêu làm tan biến hận thù, một tình yêu rạng soi muôn tinh tú, cho dù từng tháng năm dần trôi, cho dù trần thế bao đổi dời thì tình yêu Giêsu, thì tình yêu Giêsu hằng kiên vững muôn đời

ĐK. Tình yêu Chúa chói sáng khắp chốn soi người thế trần. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm dẫu rằng trấn gian mãi mãi vô tâm, tình Ngài yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi dẫn bước con từ cõi đời. Tình yêu Chúa vẫn mãi giúp sức con trọn kiếp người, muôn đời lòng con mãi mãi ghi sâu, tình Ngài yêu thật lớn lao nhiệm mầu

2/ Tình yêu Giêsu một tình yêu trào tuôn mãi không ngơi, một tình yêu dành cho hết mọi người, một tình yêu ngàn năm luôn tươi mới. Gian trần còn khó khăn đầy vơi xin Ngài dìu bước con không rời vào đời loan Tin Vui về tình yêu Giêsu nguồn ân phúc cho đời

3/ Nguyện xin Giêsu dìu đời con vượt đêm tối âm u, phù trì con khỏi mưu chước ba thù, vì đời con còn lênh đênh viễn xứ, trên đời nhiều lúc con lầm mê, xin Ngài dìu bước chân con về, nhờ tình yêu Giêsu, nguồn bình an thiên thu, tựa nương Chúa nhân từ