XUÂN MỚI VỪA SANG
Lm. Nguyên Lễ


1/ Xuân mới vừa sang đoàn con reo vui hỷ hoan, ơn Chúa tuôn tràn đầy dư qua từng năm tháng. Xuân mới vừa sang ngàn hoa tươi trong nắng vàng như muốn chung lời tạ ơn với muôn muôn người

ĐK. Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành chứa chan Ngài thương ban ngày tháng như mưa tuôn tràn. Tình thương Chúa ngàn năm luôn vững bền, để muôn dân hằng tôn thờ kính tin.

2/ Đi lễ đầu xuân cầu cho muôn dân khắp nơi, cuộc sống may lành bình an trong một năm mới. Đi lễ đầu xuân đoàn con hân hoan cất lời cảm mến Chúa Trời hằng thương đỡ nâng con người