GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Mai Nguyên Vũ


1/ Như một ngôi nhà gia đình ta bền vững đẹp sao. Ba là chiếc cột đỡ nâng giữa trời giông bão. Mẹ là chiếc mái chở che giữa nắng dọi mưa sa. Con là chú chim hạnh phúc suốt ngày múa ca. Như chim kia có tổ, như con chồn có hang, đây con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho Cha khỏe mạnh, xin cho Mẹ an lành. Con ngoan ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dâng ngập tràn.

2/ Như một khu vườn gia đình ta rực rỡ đẹp sao. Nắng mưa dãi dầu kìa Cha cuốc cày vun sới. Từng giọt lóng lánh đẫm trên đôi vai gầy Mẹ yêu, cho từng búp non vụt lớn trổ ngàn cánh hoa. Như chim kia có tổ, như con chồn có hang, đây con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho Cha khỏe mạnh, xin cho Mẹ an lành. Con ngoan ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dâng ngập tràn