THÁNH GIÁ NGÀI
Lm. Nguyên Lễ

1/ Thánh giá Ngài là minh chứng tình yêu! Tình yêu Chúa cao vời cứu muôn dân mọi nơi. Chúa đất trời này thân xác tả tơi chịu treo giữa đất trời hiến thân cho hết muôn người

ĐK. Xin sấp mình kính thờ cây thánh giá Chúa Kitô, cây cao quí hơn mọi cây ở trên thế gian này, cho con được mỗi ngày vui vác thánh giá trên vai, hiệp cùng thánh giá của Ngài nên nguồn ơn cứu độ hết muôn loài

2/ Thánh giá Ngài tình yêu Chúa tặng ban nguồn ân phúc dư tràn cho mọi người lầm than. Hỡi thế trần dù mang kiếp tội nhân nhìn lên thánh giá Ngài Chúa sẽ tha hết lỗi lầm

3/ Thánh giá Ngài ngàn năm vẫn còn đây tình yêu vẫn dư đầy chẳng khi nào đổi thay. Chúa vẫn chờ đoàn con kíp về đây tựa nươngthánh giá Ngài sống an vui kiếp lưu đầy