HÃY ĐỔ SƯƠNG MAI
Sr. Trầm Hương


ĐK. (Trời cao ơi! Hãy đổ sương mai). Trời cao ơi! Hãy đổ sương mai. (Ngàn mây ơi). Mây ơi! Mưa Đấng Công Chính cho đời (Đất hãy mở ra) Đất khơi nguồn ơn cứu độ.

1/ Đấng nắm quyền thống trị sẽ từ Sion ngự đến. Tôn danh Người là Thiên Chúa ở cùng ta. Thiên Chúa ở cùng ta.

2/ Cứ vững lòng trông cậy Chúa chẳng khi quên lời hứa: Uy danh của Người in dấu trên cột mây dẫn lối ta về đây.

3/ Thắp sáng niềm hy vọng đón chờ Ngôi Hai ngự đến. Sương Mai từ trời nhỏ xuống tâm hồn ta: Cây đức tin nở hoa.