TIỆC THÁNH NHIỆM MẦU
Sr. Trầm Hương


ĐK: Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng dân Ta. Lấy mật ong rừng cho dân Ta được hưởng thỏa thuê.

1. Chúa thương con Chúa ơi! Như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh che nắng mưa. Giữa chốn ba đào Chúa rủ lòng thương đỡ nâng trên đôi cánh phượng hoàng.

2. Dưỡng nuôi con Chúa oi! Máu thịt Ngài đã trở nên Rượu Bánh nuôi con tháng năm. Chúa muốn tất cả chúng con cùng nhau đến đây dự tiệc thánh nhiệm mầu.