TIẾNG HÁT CON VỌNG XA
Sr. Trầm Hương


1. Con ra về lòng tràn sướng vui, những đóa hoa dâng lên Mẹ rồi, tâm tư hòa cùng ngàn mong ước, kính tiến lên với tình con thơ. Con ra về lòng tràn vui sướng, câu hát nào vẫn nở trên môi. Dâng lên mẹ niềm tin chẳng vơi, tha thiết như hương trầm diệu vời

ĐK. A -ve Ma-ri-a! Tiếng hát con vọng xa. A-ve Ma-ri-a! Kính tiến muôn lời ca. A-ve Ma-ri-a! Hãy lắng nghe mẹ ơi. A-ve Ma-ri-a! Tiếng nói trong hồn con: Mãi mãi yêu mẹ thôi.

2/ Con ra về lòng tràn sướng vui, nhớ mãi trong tim: danh Mẹ hiền Câu kinh nào dịu ngọt tha thiết, hãy chúc khen danh Mẹ thiên thu Con ra về lòng tràn vui sướng, Sao Hy Vọng lấp lánh trong tim Đây tâm hồn và cuộc đời con, xin nép thân bên Mẹ trọn đời