BÔNG LÚA MỚI
Đinh Công Huỳnh


1/ Đây lao nhọc của con người, từng ngày qua vất vả giữa đời. Hạt lúa đồng xa chín thơm tho, rượu nho đoàn con tiến lên Cha

ĐK. Xin dâng Ngài rượu bánh thơm lành góp về từ đồng lúa mới. Xin thương nhận và ban muôn ơn để của lễ thắm đượm tình yêu

2/ Dâng lên Ngài đời vui buồn ngàn khổ đau với cả lỗi lầm, giọt nắng làm cho lúa đơm bông, tình Cha sưởi ấm những đêm đông

3/ Theo hương trầm tỏa ngút ngàn, hòa lời ca tiếng nhạc cung đàn, thượng tiến về Cha chốn thiên cung, nguyện nên của lễ với yêu thương