LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Ngọc Linh


ĐK. Lòng thương xót Chúa hơn đại dương bao la, đời con tín thác trong bàn tay Cha. Lòng thương xót Chúa hơn đại dương bao la

1/ Xin thanh tẩy con nên trinh trong như dòng suối tinh tuyền để con được sống trong ơn thánh

2/ Xin cho hồn con luôn kiên trung yêu một Chúa muôn đời trọn xác hồn con xin dâng hiến

3/ Cho bao tội nhân luôn ăn năn tin vào Chúa nhân lành Ngài bao từ ái khoan dung tha thứ