VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG
Lm. Duy Thiên


ĐK. Hãy vui bước trên đường đi Chúa mở lối con ngại chi, đường xa dù bao khó nguy đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian cho dẫu còn gian nan Chúa luôn ở cùng con, sớt chia nỗi buồn của con Chúa vui nỗi vui đời con

1/ Nhìn đường xa mà lòng xao xuyến xin cho đời con một niềm trung kiên Chúa ơi hãy thương chở che tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành.

2/ Nhìn trời cao lòng thầm mơ ước cho con ngày đêm được gần bên Chúa. Chúa ơi xót thương đời con sống năm tháng trên trần gian cho đời con sống thanh nhàn