ƯỚC MƠ CỦA CHÚA
Nhạc: Thanh Lâm
Thơ: Nguyễn Tầm Thường


Chúa mơ là trái banh cho đàn trẻ tung đá. Chúa không là Thánh Giá làm đau chân bé thơ. Chúa mơ là đồng cỏ cho đàn bé tung tăng. Chúa mơ là vạt nắng để hong mái tóc buồn. Đà đa đí đa, đa đà đa đí đa, đà đa đí đa...


ĐK: Chúa đâu chỉ là Chúa được sùng bái tôn thờ, phải xa rời nhân thế gục buồn chốn linh thiêng. Chúa mơ chỉ có thế mà vẫn nghe lận đận, trên cao mạng nhện giăng kín Chúa một mình tủi thân.


2/ Chúa mơ là tán cây cho đàn ve rộn rã không thích là Thánh Giá lặng im nơi giáo đường. Chúa mơ là ngọn gió nâng cánh diều ước mơ, để em thơ được thấy trần gian có thiên đường. Đà đa đí đa, đa đà đa đí đa, đà đa đí đa....