NÀY CON XIN ĐẾN
Lm. Kim Long


ĐK. Chúa ơi này con xin đến để thực thi ý Chúa con muốn khắc ghi giới luật Ngài tận đáy lòng con

1/ Ngài đâu thích lễ vật dù được toàn thiêu thượng tiến, bởi chính Ngài rộng mở tai con, con liền thưa: Này con xin đến

2/ Này con muốn thi hành mọi điều đã ghi ở sách. Tận đáy lòng nguyện mãi in sâu qui luật của Ngài mà tuân giữ

3/ Hồn con vẫn trông cậy đặt niềm tin vào Chúa chẳng kết đoàn cùng lũ kiêu căng, không hùa theo bọn ưa gian dối

4/ Lòng nhân ái của Ngài nguyện trọn đời ca tụng mãi, chẳng giữ miệng lặng tiếng im hơi nhưng truyền rao để nơi nơi biết

5/ Nguyện ơn phúc của Ngài hằng phù trợ con bền vững, chẳng lúc nào ngừng mến yêu con do tình yêu Ngài luôn trung tín