NÀY CON XIN ĐẾN
Lm. Tri văn Vinh


ĐK: Này con xin đến, này con xin đến để thi hành Thánh ý Chúa. Lưỡi môi con xin Ngài tẩy xóa, bước con đi xin Ngài dẫn đường. Tấm thân con giờ đây hiến dâng, hiến dâng Chúa ơi.

1. Con vui say đáp tình Ngài bước theo Ngài muôn lối. Tâm tư con dâng trọn niềm dù khổ đau đen tối. Con xin dâng mối tình này để biết yêu nhiều hơn. Con đi rao chính Lời Ngài làm nhân chứng Phúc Âm.

2. Yêu thương con đã ngàn đời Chúa đã chọn gọi con. Nuôi thân con trong tình Ngài nâng đỡ con đi tới, luôn trông coi bước đường đời gìn giữ trong tình yêu. Xin cho con đáp tình Ngài đời con mãi tín trung

3. Cho con luôn sống hiền hòa biết đem niềm vui đến, cho con biết quên đời mình để hiến thân vì yêu. Xin cho con chết một đời nên lễ dâng toàn thiêu, xin cho con vững một niềm lòng mãi mãi mến tin