NGÀY HẠNH PHÚC
Lm. Kim Long


ĐK. Ngày hạnh phúc con đến thân trao lời nguyện ước. Đây trọn hồn xác con khấn nguyện thuộc về Chúa luôn. Lòng rộn rã theo tiếng hoan ca cùng nhịp bước, nay trọn niềm mơ ước Chúa là hạnh phúc đời con

1/ Bao tháng năm trông đợi mà lòng trí thao thức khôn nguôi, xin khắc ghi trọn đời trong tim này hình ảnh Ngài thôi

2/ Vui thú con không màng và từ chối danh trá vinh sang. Xin chối bỏ thân mình luôn vui nhận thập giá hiển vinh

3/ Cho tháng năm phai tàn nguyện lòng mến son sắt kiên trung. Bao khó nguy không sờn xin theo Ngài vẹn nghĩa thủy chung