ƯỚC MƠ TÌNH CHÚA
Lm. Duy Thiên


ĐK: Đời con đã nhiều ước mơ, xin cho con ước mơ trong đời là yêu Chúa, là yêu Chúa suốt cả đời con. Cả đời con xin thuộc về Chúa, Chúa cùng con đi chung cuộc đời, là ước mơ, là ước mơ trong cuộc đời.

1/ Xin cho con một trái tim, một trái tim, một trái tim yêu thương bao la. Yêu thương anh em như chính mình ta, luôn noi gương xưa như Chúa vì ta, tình Người mãi luôn chan hòa

2. Xin cho con có một đức tin, một đức tin, một đức tinh luôn luôn trung kiên . Đi loan tin vui cho khắp gần xa . Đi gieo yêu thương cho khắp mọi nhà cuộc đời vẫn luôn an hòa.