HÃY CHÚC TỤNG CHÚA
Ngọc Linh

1/ Hỡi muôn ngàn tinh tú nào hãy chúc tụng Chúa đi. Hỡi ánh trăng êm đềm nào hãy chúc tụng Chúa đi. Hỡi chư thần các thánh, nào hãy chúc tụng Chúa đi, chúc tụng Chúa đi


ĐK. Cùng hát lên, cùng hát lên chúc tụng Ngài là Thượng Đế. Cùng hát lên, cùng hát lên chúc tụng Ngài là tình yêu


2/ Hỡi nắng hồng rực rỡ nào hãy chúc tụng Chúa đi. Hỡi đóa hoa thơm nồng nào hãy chúc tụng Chúa đi. Hỡi hơi thở sức sống, nào hãy chúc tụng Chúa đi, chúc tụng Chúa đi


3/ Hỡi mây trời phiêu lãng nào hãy chúc tụng Chúa đi. Hỡi núi cao sóng dài nào hãy chúc tụng Chúa đi. Hỡi khắp cùng thế giới, nào hãy chúc tụng Chúa đi, chúc tụng Chúa đi


4/ Hỡi tháng ngày trôi mãi nào hãy chúc tụng Chúa đi. Hỡi sướng vui u hoài nào hãy chúc tụng Chúa đi. Hỡi con người yếu đuối, nào hãy chúc tụng Chúa đi, chúc tụng Chúa đi