DÂNG NGÀY XUÂN
Thanh Lâm


1/ Dâng lên Chúa mùa xuân nồng vườn hồng hoang đã thắm sắc hương. Xin dâng tâm tư chân thành dâng ngày dài cùng với bao buồn vui

ĐK. Dâng lên xin cùng dâng lên rượu thanh khiết bánh thơm ngát tình. Hương hoa nương đồng góp về, này đoàn con xin tiến dâng thành kính, bao nhiêu thăng trầm cuộc sống nguyện dâng tiến Chúa cả đất trời. Xin ban ân phúc dư đầy cho cuộc đời được thơm ngát hương hoa

2/ Xin dâng ước vọng xuân tràn nguyện Ngài ban hồng phúc chứa chan. Xin dâng con tim bé nhỏ, dâng tình yêu còn mãi luôn đầy vơi