TẠ ƠN CHÚA XUÂN
Thanh Lâm


A/ Đàn chim líu lo khúc ca xuân đã về ngàn hoa thắm xinh đón bình minh sáng tươi

1/ Xuân về con nguyện cầu cho mọi nơi an bình. Cho ngọt thơm trái chín, cho ruộng đồng tươi tốt. Khấn xin Chúa nhân lành cho một năm yên hàn trong mùa xuân viên mãn ân tình luôn chứa chan

B/ Tạ ơn Chúa xuân phúc ân ban tuôn tràn tình thương chứa chan trong mùa xuân thánh ân

2/ Xuân về như tươi cười trong bình minh đón mời, cho lòng người phơi phới ân tình luôn chan tưới. Vui mùa xuân cuộc đời mong mùa xuân muôn đời. Chúa là mùa xuân mới cho đời con thắm tươi

KẾT. Tạ ơn Chúa xuân phúc ân ban tuôn tràn tình thương chứa chan trong mùa xuân thánh ân