CHÉN ĐẮNG
Ý Vũ


1/ Chúa có biết chất ngất giữa tâm tư muộn phiền. Chúa có biết buốt nhức lúc thập hình oan khiên. Chúa có biết giá rét giữa đơn côi lạnh lùng. Chúa có biết rách nát lúc cạn nguồn trông mong.
ĐK 1: Sao Chúa hoài lặng im, để con thống khổ ngả nghiêng. Sao Chúa hoài lặng im, mặc cho sóng gió quay cuồng. Ngài ở đâu Chúa hỡi, sao bỏ rơi con phút này, lệ hòa theo chén đắng, Con uống trong cơn nghẹn ngào.


2/ Chúa có biết đắng đót giữa bao nhiêu nợ nần. Chúa có biết nước mắt khóc phận nghèo quanh năm. Chúa có biết uất ức kiếp bôn ba nhọc nhằn. Chúa có biết chán ngắt suốt cuộc đời gian truân.
ĐK 2: Sao Chúa hoài lặng im, để con thống khổ ngả nghiêng. Sao Chúa hoài lặng im, mặc cho sóng gió quay cuồng. Ngài ở đâu Chúa hỡi, sao bỏ rơi con phút này, lệ hòa theo chén đắng, Con uống trong cơn nghẹn ngào.


3/ Thánh giá Chúa đã sắp Chúa giang tay gọi mời. Chén đắng Chúa đã rót Chúa đợi chờ con thưa. Thánh giá Chúa mãi mãi ách yêu thương nhẹ nhàng. Chén đắng Chúa mãi mãi chất ngọt ngào hy sinh.
ĐK 3: Xin Chúa là tình thương, dạy con vững niềm cậy trông. Xin Chúa là bình yên, dạy con phó thác can trường. Và này con xin đến đáp tiếng xin vâng trọn lời. Và này con xin uống chén đắng yêu thương muôn đời