ĐẠI DƯƠNG THƯƠNG XÓT
Nguyên Kha1/ Đại Dương Thương Xót tuôn trào thế trần. Chúa hãy xót thương tràn xuống Thiên Ân! Suối nước Thánh Thiêng rửa tâm hồn từ nơi Thánh Tâm rửa con sạch hồn nên tinh trắng thơm ngát thiên hương. Những giọt Bảo Huyết từ Nương Long, Nương Long Cực Thánh nuôi sống hồn con được mạnh sức về Thiên Đường.

ĐK. Chúa Đấng Xót Thương và Nhân Từ. Cha mong ước chúng con quay về chính lộ. Say sưa Thánh Ân ngút ngàn. Được no thỏa hạnh phúc trào dâng.

2/ Đại Dương Thương Xót tuôn trào thế trần. Chính suối Thánh Tâm nguồn nước ân thiêng. Chúa đã chết đi để muôn người được muôn Thánh Ân của Chúa Trời. Hồn con cảm mến dâng khúc tri ân. Ôi lạy Thượng Đế nguồn yêu thương, ban Con Cực Thánh để cứu đời. Oi tình thương Chúa thật cao vời

3/ Tình yêu Thiên Chúa cao vời ngất trời Chúa đã khứng ban lời Chúa cho con. Chúa dẫn chúng con về quê trời. Mình Cha Máu Cha là lương thần dìu con đi tới núi thánh vinh quang. Ôi tình thương Chúa thật cao sâu, thiên thu hạnh phúc con ngóng chờ, con chờ đợi Chúa trọn tháng ngày