NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG
Lm. Duy Thiên


1. Người con hoang sau bao nhiêu ngày phung phá, giờ tìm về nơi quê nhà, anh bước tới trước mặt cha, cúi đầu tìm ơn thứ tha. Tình thương yêu con bao la. Cha liền dắt con về nhà

2. Đường ta đi em ơi, cho dù nguy khó. Đau thương cay đắng đang chờ. Em nhớ trên đường đi, Chúa Trời cùng đi với ta. Và khi ta đi hoang, Chúa liền dẫn ta về đàn