ÔI LÒNG CHÚA NHÂN TỪ
Lm. Huy Hoàng1/ Con như chiên lạc đàn bao lần lạc bước đi hoang, khi Cha hằng yêu thương mà con đã từ chối không màng, đi phiêu bạt viễn xứ chạy theo đời tìm những thú vui, khi đói rách tả tơi lòng mới thấy lo âu bồi hồi

ĐK. Ôi lòng Chúa nhân từ tình Ngài rộng quá biển khơi, dẫu con mang tội đời Chúa hằng chờ con sám hối. Chúa chờ con trở về, về với tình Chúa là Cha, yêu con tháng năm qua tình Chúa muôn đời thiết tha

2/ Nơi xa xôi quê người con là phận kẻ đơn côi. Cha không còn bên con tình nhân thế đầy những oán hờn. Khi đi vào ngõ tối tình nghĩa đời chỉ dối trá thôi. Mơ thế giới thần tiên mà cay đắng ôm bao muộn phiền

3/ Khi không ai thương tình con chìm ngập giữa đêm đen bao nhiêu người thân quen chẳng ai nhớ mà ghé mắt nhìn. Bơ vơ tìm lối thoát dòng thác đời vùi xuống hố sâu, con biết hướng về đâu, về nơi Chúa thương con như ngày nào

4/ Khi tan hoang tâm hồn con hồi tưởng nhớ khi xưa, khi con ở bên Cha được vui sống hạnh phúc chan hòa. Ăn năn và con quyết về thú nhận tội lỗi với Cha, chưa nói hết tình con mà Cha đã ban ơn ngập tràn