VÀO ĐỀN THÁNH
Lm. Phạm Liên Hùng


ĐK. Vào đền thánh với lòng tin thiết tha, vào Nhà Chúa vang hòa muôn tiếng ca

1/ Hãy đàn lên muôn câu ngợi ca, hãy hòa theo trái tim nở hoa. Thờ lạy Chúa. Ngợi khen Chúa với khúc diệu ca

2/ Hãy trổi cao muôn cung đàn tơ. Hãy hòa theo khúc nhạc huyền mơ. Thờ lạy Chúa. Ngợi khen Chúa với khúc nhạc thơ