ĐI TÌM CHÚA
Lm. Phạm Liên HùngĐK. Con đi tìm Chúa qua bao ngày tháng, con bước đi trên đường đời muôn cay đắng Chúa ơi. Như nai tìm suối bơ vơ ngàn lối. Con ước mong được tới thánh cung để tung hô Chúa muôn đời

1/ Chúa ôi hồn con đi tìm Chúa khác chi thuyền trôi giữa khôi mịt mờ, biển rộng hiểm nguy giăng mắc bến bờ, trong lúc gian nan cậy ai bây giờ

2/ Chúa thương dìu con tới bàn thánh ước mong đời con hiến dâng hết tình. Ngàn đời nguyện tin yêu Chúa thiết tha, xin tiến dâng lên của lễ tâm thành

3/ Chúa ôi hồn con mong gặp Chúa sống trong tình thương lớn lao vô bờ. Hồn con ngày thêm tin yêu thiết tha, năm tháng trôi qua hạnh phúc chan hòa