CHÚA LÊN TRỜI
Lm. Hoài Đức


Ánh muôn tia bình minh bừng lấp lánh chiếu lên áng mây huy hoàng. Chúa từ nơi dương gian ngự lên chốn thiên cung sang tươi rỡ rang. Với muôn cung đàn tơ nổi réo rắt rước Con Chúa lên ngai vàng. Chúa ngự nơi cao sang khắp thiên cung âm vang điệu ca du dương.

Chúa Cứu Thế đã khải hoàn! Hãy cất tiếng hát nhân trần. Thiết tha dâng lời khấn cầu Chúa ban muôn ngàn ân phúc xuống cõi trần.

Chúa Cứu Thế đã khải hoàn! Hãy cất tiếng hát nhân trần. Chúa nay trên trời đoái nhìn thế nhân. Cho trần gian hưởng phúc bình an.