XIN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
Lm. Nguyễn Duy1/ Chúa ơi! Bao tháng năm rồi con xa rời tình Chúa thương con. Chúa ơi! Tội con ngất trời lòng bồi hồi thống hối ăn năn. Lạy Chúa! Xin Ngài xót thương và thứ tha giúp con giao hòa. Lạy Chúa! Xin Ngài dẫn con bước về nhà sống vui nở hoa

ĐK. Lạy Chúa! Con cậy trông vào lòng xót thương của Chúa. Lạy Chúa! Con cậy trông vào lòng xót thương của Ngài. Lạy Chúa! Con cậy trông vào lòng xót thương của Chúa. Lạy Chúa! Con cậy trông vào lòng xót thương của Ngài

2/ Chúa ơi! Bao tháng năm dài con xa Ngài tình nghĩa phôi pha. Chúa ơi! Lòng không đoái hoài về tình Ngài thắm thiết thương con. Lạy Chúa! Xin Ngài xót thương và thứ tha bước chân lạc đường. Lạy Chúa! Xin Ngài giúp con nay trở về sống trong tình thương

3/ Chúa ơi! Không biết bao lần con phân trần đổi mới hân hoan. Chúa ơi! Rồi con khất lần và dần dần héo úa tâm can. Lạy Chúa! Xin Ngài xót thương và thứ tha những khi sai lầm. Lạy Chúa! Con cầu Chúa thương ban đầy tràn mến tin bình an