CHÚA Ở VỚI TÔI
Giang ÂnÐK: Trên đồng cỏ xanh tươi bên mạch suối trong lành, Người cho tôi nghỉ ngơi hồn tôi no thỏa niềm vui.

1. Người dẫn đưa tôi đi qua muôn thung lũng sâu qua muôn đèo qua núi cao. Lòng tôi có lo chi vì Chúa luôn luôn ở với tôi.

2. Từng bước chân tôi đi tôi an tâm vững tin uy danh Người che chở tôi. Sợ chi những gian nguy vì Chúa luôn luôn gìn giữ tôi.

3. Ngày tháng đi qua mau bao nhiêu ơn Chúa ban tôi no đầy ân phúc Ngài. Rượu ngon uống no say tình Chúa thương tôi từng phút giây

4. Nhiều lúc tôi bơ vơ gian nguy giăng khắp nơi tôi lo sợ tôi khấn cầu và tay Chúa đỡ nâng. Người đánh tan quân thù của tôi