MONG
Giang Ân1/ Ngàn mây trên cao mong chờ cơn gió đưa cho mưa về muôn lối. Trần gian hôm nay mong chờ Đấng thiên sai đến cứu độ nhân thế, con giang đôi tay mong chờ tình thương Chúa vì Chúa là gia nghiệp, gia nghiệp duy nhất của đời con

ĐK. Con mong chờ, đoàn con luôn mong chờ ngày Chúa đến. Như nai tìm suối nguồn, như nắng đợi mưa về, như trời thanh nhớ gió, như biển xanh nhớ sóng, con chờ mong Chúa luôn

2/ Trần gian qua đi như giọt sương sớm mai tan nhanh vào nắng ấm. Đời con gian nan mong chờ phút hân hoan cho thỏa lòng khao khát, con vui hôm nay mai này đời thay đổi chỉ Chúa là an bình, an bình duy nhất không đổi thay

3/ Vì sao lung linh soi đường cho thế nhân mau đi tìm chân lý. Đồng khô hoang sơ đêm lạnh buốt tâm tư nghe cõi lòng nhung nhớ. Đêm nay nhân gian mong chờ nguồn ánh sáng nguồn an bình tuôn tràn, tuôn tràn năm tháng không hề vơi