NGƯỜI ƠI VUI LÊN
Giang Ân1/ Trần hoàn ơi hãy vui lên đây giờ Con Chúa ra đời. Người người ơi hãy vui lên đón chào Ngôi Hai giáng thế. Người hạ cố đến dương gian người chịu lấy những gian nan cho cuộc đời vui sống bình an

ĐK. Vui lên cùng đàn hát vì hôm nay Chúa đã thương ta và Ngài ban chan hòa ân phúc. Vinh danh cùng hợp tiếng vì hôm nay Chúa đã sinh ra Ngài rộng ban ân phúc chan hòa

2/ Mùa hồng ân Chúa thương ban muôn vàn ơn thánh tuôn tràn. Niềm hỷ hoan đón Ngôi Hai giáng trần trong nơi khốn khó. Này người hỡi đến Bê-lem thờ lạy Đấng mới sinh ra muôn thiên thần dâng tiếng hòa ca

3/ Mục đồng ơi tới Bê-lem tôn thờ Con Chúa ra đời. Mục đồng ơi hãy vui lên đón chào ơn thiêng cứu rỗi. Người nghèo đói hãy vui lên, người sầu đau hãy hân hoan muôn ơn lành Thiên Chúa rộng ban